2. Profil Direktorat Penalkes
2. Leaflet tata Cara Perizinan Iklas Alkes & PKRT
2. Leaflet Tata Cara Pemasukan Alkes Melalui Jalur Khusus
Maklumat pelayanan perizinan penalkes